Velkommen til Reisemagasinet!

Disse vilkårene og betingelsene gir regler og retningslinjer for bruk av Reisemagasinet sin nettside, som ligger på https://reisemagasinet.

Ved å få tilgang til denne nettsiden, antar vi at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Reisemagasinet hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er oppgitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernserklæringen og fraskrivelseserklæringen og alle avtaler: "Klient", "Du" og "Din" refererer til deg, personen som logger på denne nettsiden og overholder selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "Oss selv", "Vi", "Vårt" og "Oss", refererer til vårt selskap. "Part", "Parter" eller "Oss", refererer til både Klienten og oss. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksepten og vurderingen av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med å hjelpe Klienten på den mest passende måten med det uttrykkelige formålet å imøtekomme Klientens behov med hensyn til selskapets tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende nederlandsk lov. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, stor bokstav og/eller han/hun eller de, blir tatt som utskiftbare og derfor som henviser til det samme.

Informasjonskapsler Vi bruker informasjonskapsler. Ved å få tilgang til Reisemagasinet samtykker du i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Reisemagasinet sin personvernerklæring.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hver besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for personer som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/reklamepartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens Med mindre annet er angitt, eier Reisemagasinet og/eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på Reisemagasinet. Alle immaterielle rettigheter er reservert. Du kan få tilgang til dette fra Reisemagasinet for din personlige bruk, underlagt begrensninger som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

 • Gjengi materiale fra Reisemagasinet
 • Selge, leie ut eller underlisensiere materiale fra Reisemagasinet
 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Reisemagasinet
 • Omfordele innhold fra Reisemagasinet
 • Denne avtalen skal tre i kraft fra dags dato. Våre vilkår og betingelser ble opprettet med hjelp av H-supertools Terms And Conditions Generator.

Noen deler av denne nettsiden gir brukerne muligheten til å publisere og utveksle meninger og informasjon i visse områder av nettsiden. Reisemagasinet filtrerer, redigerer, publiserer eller gjennomgår ikke kommentarer før de er til stede på nettsiden. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene til Reisemagasinet, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene til personen som publiserer sine synspunkter og meninger. I den grad det tillates etter gjeldende lover, skal ikke Reisemagasinet være ansvarlig for kommentarene eller for noen ansvar, skader eller utgifter som følge av bruk og/eller publisering og/eller utseendet til kommentarene på denne nettsiden.

Reisemagasinet forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne alle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller som bryter disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å publisere kommentarene på nettsiden vår og har alle nødvendige lisenser og samtykker for å gjøre det.
 • Kommentarene ikke krenker noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, patent eller varemerke av tredjepart.
 • Kommentarene ikke inneholder noen ærekrenkende, ærekrenkende, støtende, uanstendige eller på annen måte ulovlige materialer som er en krenkelse av personvernet.
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å be om eller fremme forretningsvirksomhet eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig virksomhet.

Du gir herved Reisemagasinet en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperlenking til vårt innhold

Følgende organisasjoner kan lenke til vår nettside uten forhåndsskriftlig godkjennelse:

 • Statlige organer
 • Søkemotorer
 • Nyhetsorganisasjoner
 • Online katalogdistributører kan lenke til vår nettside på samme måte som de hyperlenker til andre oppførte bedrifters nettsteder.
 • Akkrediterte bedrifter som opererer systematisk, bortsett fra ideelle organisasjoner, veldedighetskjøpesentre og veldedighetsinnsamlingsgrupper som ikke kan hyperlenke til vår nettside.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, publikasjoner eller annen nettstedsinformasjon så lenge lenken: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) ikke gir falsk inntrykk av sponsing, godkjenning eller støtte fra den lenkende parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i sammenhengen til den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • vanlig kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder
 • dot.com-samfunnssider
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedighetsorganisasjoner
 • online katalogdistributører
 • internettportal
 • regnskaps-, juridiske og konsulentfirmaer
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi avgjør at: (a) lenken ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte bedrifter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten av hyperlenken kompenserer fraværet av Reisemagasinet; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) ikke gir falsk inntrykk av sponsing, godkjenning eller støtte fra den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i sammenhengen til den lenkende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er nevnt i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til vår nettside, må du informere oss ved å sende en e-post til Reisemagasinet. Vennligst inkluder ditt navn, organisasjonsnavn, kontaktinformasjon, samt URL-en til ditt nettsted, en liste over alle URL-er du har til hensikt å lenke til vår nettside, og en liste over URL-ene på vår nettside som du ønsker å lenke til. Vennligst vent 2-3 uker for en respons.

Godkjente organisasjoner kan lenke til vårt nettsted på følgende måter:

Ved bruk av vårt selskapsnavn; eller Ved bruk av den uniforme ressurslokaliteten som er lenket til; eller Ved bruk av hvilken som helst annen beskrivelse av vårt nettsted som gir mening innenfor sammenhengen og formatet til innholdet på lenkende partis nettsted.

Bruk av Reisemagasinets logo eller annet grafisk materiale vil ikke være tillatt for lenking uten en varemerkelisensavtale.

iFrames Uten forhåndsgodkjennelse og skriftlig tillatelse, kan du ikke opprette rammer rundt våre nettsider som endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt på noen måte.

Ansvar for innhold Vi kan ikke holdes ansvarlige for noe innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som oppstår på nettstedet ditt. Det skal ikke vises noen lenker på noen nettsider som kan tolkes som injurierende, obskønt eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte bryter, eller oppfordrer til krenkelse eller annen brudd på tredjepartsrettigheter.

Ditt personvern Vennligst les personvernerklæringen.

Forbehold om rettigheter Vi forbeholder oss retten til å be deg om å fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godtar å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt ved forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og vår lenkepolitikk når som helst. Ved å fortsette å linke til nettstedet vårt, godtar du å være bundet av og følge disse lenkevilkårene og betingelsene.

Reservasjon av rettigheter Vi forbeholder oss retten til å be deg fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til vår nettside. Du samtykker i å umiddelbart fjerne alle lenker til vår nettside etter forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og vår lenkepolicy når som helst. Ved å fortsette å lenke til vår nettside, samtykker du i å være bundet av og følge disse lenkevilkårene og betingelsene.

Fjerning av lenker fra vår nettside Hvis du finner noen lenke på vår nettside som er støtende av en eller annen grunn, er du fri til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller å svare deg direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt, vi gir ingen garantier for fullstendighet eller nøyaktighet; heller ikke lover vi å sikre at nettsiden fortsatt er tilgjengelig eller at materialet på nettsiden er oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse I den grad loven tillater det, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser som gjelder vår nettside og bruken av denne nettsiden. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade; begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller bedragerisk fremstilling; begrense noen av våre eller dine ansvar på en måte som ikke er tillatt etter gjeldende lov; eller utelate noen av våre eller dine ansvar som ikke kan utelates i henhold til gjeldende lov. Begrensningene og forbudene mot ansvar som er satt i denne seksjonen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt forrige avsnitt; og (b) styrer all ansvar som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, tort og for brudd på lovbestemt plikt.

Så lenge nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettsiden leveres gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.